Přijímací zkoušky na víceletá (osmiletá) gymnázia

Námi nabízené kurzy vedou lektoři, kteří mají zkušenosti s tvorbou úloh pro Cermat a vyučují na středních školách. Kurzy probíhají on-line a účastníci kurzu mají k dispozici nahrávky z jednotlivých lekcí kurzu. Kurzy probíhají tak, že na začátku lekce lektor vysvětlí daný tematický celek a následně jsou řešeny úlohy typově stejné s úlohami z přijímaček. Před poslední dvouhodinovkou žáci dostanou originální didaktický test, který se bude rozebírat na posledních hodinách. Kurzy pořádáme těsně před termíny přijímací zkoušky – jedná se o intenzivní přípravu.

Detail kurzu:

Obsah lekcí z matematiky:

LEKCE 1

31.1.2024

Operace s čísly

Společný násobek a dělitel

Celá čísla

Racionální čísla

Mocniny

Odmocniny

LEKCE 2

7.2.2024

Operace s výrazy a procenta

Základní početní operace s výrazy

Slovní úlohy – procenta, přímá a nepřímá úměra

LEKCE 3

14.2.2024

Lineární rovnice

Rovnice se zlomkem

Slovní úlohy – sestavení rovnic

LEKCE 4

21.2.2024

Geometrie

Počítání s úhly

Obvod a obsah rovinných útvarů

Povrch a objem těles

LEKCE 5

28.2.2024

Geometrie 2

Konstrukční úlohy

LEKCE 6

13.3.2024

Didaktický test

Rozbor didaktického testu

LEKCE 7

20.3.2024

Didaktický test

Rozbor didaktického testu

Obsah lekcí z českého jazyka:

LEKCE 1

16.1.2024

Morfologie

slovní druhy, jejich členění, mluvnické kategorie podstatných + přídavných jmen

LEKCE 2

23.1.2024

Morfologie

mluvnické kategorie zájmen a číslovek

LEKCE 3

30.1.2024

Morfologie

mluvnické kategorie sloves

LEKCE 4

13.2.2024

Syntax

základní skladební dvojice, podmět + přísudek a jejich druhy, větná struktura

LEKCE 5

20.2.2024

Lexykologie

stavba slova, slovotvorba, význam slov

LEKCE 6

27.2.2024

Pravopis

opakování a procvičování pravopisných jevů, koherence textu

LEKCE 7

5.3.2024

Sloh

slohové útvary a postupy dle požadavků JPZ, spisovnost/nespisovnost

LEKCE 8

12.3.2024

Literatura

literární pojmy, literární druhy a žánry, práce s textem

LEKCE 9

19.3.2024

Didaktický test

rozbor didaktického testu

LEKCE 10

26.3.2024

Didaktický test

rozbor didaktického testu

O nás

Naše platforma nabízí doučování a kurzy formou online nástrojů, které Vám pomohou s přípravou na přijímací i maturitní zkoušky.

Obchodní podmínky
Zásady ochrany osobních údajů

Kontakt

E-mail: vzdelavatse2023@gmail.com
Tel. číslo: 732 185 076