MZ - Matematika

Kurzy probíhají on-line a účastníci kurzu budou mít k dispozici nahrávky z jednotlivých lekcí kurzu. Na kurzu budou procvičovány veškeré tematické celky, z nichž se objevují příklady v didaktických testech z matematiky. Na začátku probírání jednotlivých tematických celků budou připomenuty základní matematické vztahy a vzorce, které se k dané látce váží a po té bude lektor se studenty řešit příklady z předchozích maturitních didaktických testů a příklady jim podobné. Jelikož kurz je určen pro malou skupinku osob, lektor bude moci přizpůsobit vyučovací hodiny Vaším potřebám. Před poslední dvouhodinovkou žáci dostanou originální didaktický test, který se bude rozebírat na posledních hodinách. Kurzy pořádáme těsně před termíny maturit – jedná se o intenzivní přípravu.

Detail kurzu:

LEKCE 1

5. 2. 2024

Operace s čísly

číselné obory N, Z, Q, R

vlastnosti reálných čísel

absolutní hodnota reálného čísla

ntervaly jako číselné množiny

užití procentového počtu

mocniny s přirozeným, celočíselným a racionálním exponentem, odmocniny

LEKCE 2

12. 2. 2024

Operace s výrazy

Základní početní operace s výrazy

Rozklad výrazů na součin

Lomené výrazy

LEKCE 3

19. 2. 2024

Lineární rovnice, nerovnice a funkce

lineární rovnice a nerovnice

funkce – vlastnosti

lineární funkce

LEKCE 4

26. 2. 2024

Kvadratická rovnice, nerovnice a funkce

kvadratická rovnice

kvadratická nerovnice

kvadratická funkce

LEKCE 5

4. 3. 2024

Exponenciální funkce a rovnice, logaritmická funkce a rovnice

exponenciální funkce a rovnice

počítání s logaritmy

logaritmická funkce a rovnice

LEKCE 6

11. 3. 2024

Posloupnosti a jejich využití

posloupnost – vlastnosti

aritmetická posloupnost

geometrická posloupnost

LEKCE 7

18. 3. 2024

Goniometrie a trigonometrie

goniometrické funkce – orientovaný úhel, goniometrické funkce ostrého a obecného úhlu, základní goniometrické vzorce, jednoduché goniometrické rovnice

trigonometrie – řešení pravoúhlého trojúhelníku

sinová a kosinová věta, řešení obecného trojúhelníku

obvod a obsah rovinných útvarů

LEKCE 8

25. 3. 2024

Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika

variace, permutace a kombinace bez opakování

náhodný jev a jeho pravděpodobnost, nezávislost jevů

základy statistiky

LEKCE 9

1. 4. 2024

Analytická geometrie a stereometrie

početní operace s vektory

přímka a její analytické vyjádření

LEKCE 10

8. 4. 2024

Didaktický test

Rozbor didaktického testu

LEKCE 11

15. 4. 2024

Didaktický test

Rozbor didaktického testu

O nás

Naše platforma nabízí doučování a kurzy formou online nástrojů, které Vám pomohou s přípravou na přijímací i maturitní zkoušky.

Obchodní podmínky
Zásady ochrany osobních údajů

Kontakt

E-mail: vzdelavatse2023@gmail.com
Tel. číslo: 732 185 076