MZ - Český jazyk

Kurzy probíhají on-line a účastníci kurzu budou mít k dispozici nahrávky z jednotlivých lekcí kurzu. Na kurzu budou procvičovány veškeré tematické celky, z nichž se objevují úlohy v didaktických testech z českého jazyka. Na začátku lekce bude vysvětlena látka daného tematického celku a po té bude lektor se studenty řešit úlohy z předchozích maturitních didaktických testů a úlohy jim podobné.  Před poslední dvouhodinovkou žáci dostanou originální didaktický test, který se bude rozebírat na posledních hodinách. Kurzy pořádáme těsně před termíny maturit – jedná se o intenzivní přípravu.

Detail kurzu:

LEKCE 1

22.3.2024

Pravopis a stylistika

Typické pravopisné jevy (velká písmena, zdvojení hlásek, shoda podmětu s přísudkem aj.)

Funkční styly

Slohové postupy

 

LEKCE 2

29.3.2024

Lexikologie a morfologie

Slovní zásoba, její dělení a její obohacování

Slovní druhy a jejich kategorie

LEKCE 3

5.4.2024

Syntax a práce s textem

Věta jednoduchá (větné členy)

Souvětí (věty hlavní a vedlejší, poměry vět)

Orientace v textu (pravdivost výroků, seřazování textu)

LEKCE 4

12.4.2024

Literární teorie a historie

Základní literární pojmy (směry, druhy, žánry aj.)

Literární období, významné osobnosti a jejich významná díla

LEKCE 5

19.4.2024

Didaktický test

Rozbor didaktického testu

LEKCE 6

26.4.2024

Didaktický test

Rozbor didaktického testu

O nás

Naše platforma nabízí doučování a kurzy formou online nástrojů, které Vám pomohou s přípravou na přijímací i maturitní zkoušky.

Obchodní podmínky
Zásady ochrany osobních údajů

Kontakt

E-mail: vzdelavatse2023@gmail.com
Tel. číslo: 732 185 076